Impuls kennisagenda slappe bodem

De bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem heeft besloten de kennisagenda een impuls te geven. In de komende periode worden platformdeelnemers ge├»nterviewd om kennisvragen te inventariseren. 

In de kennisagenda van het Platform Slappe Bodem zijn vragen geformuleerd waar platformdeelnemers vaak mee te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van aanleg en onderhoud van infrastructuur op slappe bodem. De kennisagenda is verbonden met de Community of Practice (CoP) van het Platform.

In het Uitvoeringsprogramma 2015-2019 is een eerste versie van de kennisagenda opgenomen. Om deze verder aan te vullen, zullen in de komende periode interviews gehouden worden met platformdeelnemers. Het doel van de inventarisatie is om kennisvragen en -behoeften met betrekking tot bodemdaling in kaart te brengen.

De vragen in de kennisagenda worden geaddresseerd in lopende en nieuwe onderzoeksprogramma’s van partijen als TNO, Deltares of STOWA om antwoorden en oplossingen te vinden voor de slappebodemproblematiek. Zo is het Platform Slappe Bodem onder meer betrokken bij de PBL/STOWA-rapportage Bodemdaling laagveengebieden in Nederland die eind dit jaar zal verschijnen. Ook  is het Platform betrokken bij de stuurgroep Nationale Informatievoorziening Bodembeweging (NIB) die zich in een opstart- en verkenningsfase bevindt.