Informatiebijeenkomst Aanpak Funderingsproblematiek voor gemeenten

De gemeente Schiedam en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) organiseren op 26 juni een informatiebijeenkomst ‘Aanpak Funderingsproblematiek voor gemeenten’.

Wethouder Fahid Minhas van de gemeente Schiedam neemt bezoekers mee in de praktijk en de actieve aanpak van funderingsherstel zoals de gemeente die sinds 2004 hanteert met het gemeentelijk Servicepunt Woningverbetering.

KCAF directeur Dick de Jong praat bezoekers bij over de laatste ontwikkelingen rondom de aanpak van funderingsproblematiek en geeft inzicht in de toename van het aantal meldingen na de droge zomer van 2018. Een digitale funderingskaart biedt inzicht en is een oplossing voor de vele vragen waar gemeenten mee worstelen.

Wessel van Boetzelaer van KCAF licht de juridische consequenties voor gemeentes bij funderingsaanpak toe.

Programma
09.30 uur            Inloop met koffie en thee
10.00 uur            Wethouder Fahid Minhas, welkom en aanpak Schiedam
10.25 uur             Dick de Jong, funderingsproblematiek en verantwoordelijkheden in relatie tot droogte en bodemdaling
10.50 uur            Don van Zandbergen, digitale funderingskaart Schiedam
11.20 uur             Wessel van Boetzelaer, de juridische zaken
11.50 uur             Vragen, netwerken en lunchen
12.45 uur             Einde

Voor wie?
Alle medewerkers van gemeenten en andere overheden die betrokken zijn bij de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, bodemdaling en funderingsproblematiek zijn welkom om kennis uit te wisselen, contacten te leggen en ervaring op te doen.
 
Locatie
Stadskantoor van de gemeente op het Stadserf 1,
in de Presentatieruimte van de oude bibliotheek van Schiedam.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail naar Monique Speelman. Vermeld uw naam, functie, gemeente en contactgegevens.