Innovatie in Rotterdamse slappe bodem

In maart verscheen het boekje Rotterdam verdient ’t van Ingenieursbureau Rotterdam. Een bonte verzameling van technische vraagstukken die het ingenieursbureau heeft opgelost of nog onder handen heeft. De slappebodemproblematiek komt ook langszij.

Ook Rotterdam kampt met een slappe bodem, zo blijkt in het hoofdstuk Rotterdam kan wel door de grond zakken in het boekje Rotterdam verdient ’t.Om toch te kunnen bouwen, wordt de zachte bodemlaag nu meestal afgegraven en vervangen. Dat is echter een dure en bovendien milieuonvriendelijke klus, doordat er vele vrachtwagens heen en weer moeten rijden.

Daarom werkt het Rotterdamse ingenieursbureau aan een slimmere oplossing: lokale grondversteviging. In de Cobouw van 4 juni 2012 wordt uitgelegd dat hiervoor restmateriaal uit de papierindustrie wordt gebruikt. Een mobiele menginstallatie mixt het bindmiddel FORZ, afkomstig uit een papierinstallatie in Duiven, ter plekke met de slappe grond. De reactie tussen beide materialen verstevigt de zachte bodem dusdanig dat erop gebouwd kan worden.

Proef
In 2010 werd een eerste praktijkproject met FORZ uitgevoerd. Samen met A&G (nu bekend als Van Gansewinkel Minerals) slaagde Ingenieursbureau Rotterdam erin een partij slappe grond te stabiliseren, waarna de grond ter plaatse kon worden hergebruikt. Op 1 november 2011 startte een tweede proef om het eerder geteste procedé verder te ontwikkelen.

Ook werd bij het tweede praktijkproject het gebruik van FORZ vergeleken met het gebruik van kalk. Beide methoden zorgden voor een stabiele grond die voldoet aan civieltechnische eisen. “Maar de CO2-footprint van FORZ is veel lager”, zegt Joep Van Leeuwen van Ingenieursbureau Rotterdam in de Cobouw. “Kalk is duur, wordt in de natuur gewonnen en daarna gebrand.” Aan de andere kant was er van FORZ 7% meer nodig, wat resulteert in meer vrachtwagenbewegingen. Beide technieken leverden echter een forse besparing op aan transportbewegingen ten opzichte van afgraven, afvoeren en vervangen.