Innovatiepool in 2017 van start

Op 22 september heeft lector bodem en ondergrond Geert Roovers, lector Saxion, het initiatief van de Innovatiepool Slappe Bodem en Funderingen gepresenteerd, een gezamenlijk idee van het Platform Slappe Bodem en het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek).

De Innovatiepool heeft tot doel om kansen te bieden voor nieuwe innovaties: advies, ruimte voor experiment, doorontwikkeling en het wegnemen van hindernissen.

Om op termijn veilig en betaalbaar te kunnen wonen in laag Nederland zullen we nieuwe manieren moeten vinden om infrastructuur, openbare ruimte en gebouwen aan te leggen en te beheren. Innovatieve ondernemers en bedrijven staan hierin voorop. De gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden waren energiek en positief. In 2017 zal de Innovatiepool echt van start gaan.

Meedoen en -denken kan: stuur een e-mail naar info@slappebodem.nl