Jaarverslag 2016 en Activiteitenplan 2017

Het jaarverslag van het succesvolle 2016 is gebundeld met het Activiteitenplan 2017 en is hier beschikbaar.

De agenda is voor 2017 goed gevuld, want de doelen van het platform slappe bodem zijn nog niet bereikt. Voorzitter Hilde Niezen zegt daarover in het voorwoord:
“Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht hoge maatschappelijke kosten door bodemdaling (22 miljard tot 2050). Hoe kunnen we door slimme keuzes die kosten omlaag brengen? Bij die keuzes gaat het niet alleen over geld. De toekomst van ons unieke landschap, historische binnensteden, economie en landbouw staat op het spel. Dat vraagt om innovatie en samenwerking. De afgelopen periode zijn we daar met praktische leeromgevingen en initiatieven mee aan de slag zijn gegaan. Maar we zijn er nog lang niet. Met een nieuw kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet zijn er volop kansen om hier gezamenlijk verder invulling aan te gaan geven.”

Het platform slappe bodem streeft ernaar om bodemdaling / slappe bodem in zoveel mogelijk lokale partijprogramma’s opgenomen te krijgen. De inzet op kennisontwikkeling en kennis delen via bijeenkomsten en congressen blijft ook in 2017 speerpunt.