Jaarverslag 2017 en Activiteitenplan 2018

Het jaarverslag van het succesvolle jaar 2017 is gebundeld met het Activiteitenplan 2018 en is hier beschikbaar.


De agenda is voor 2018 goed gevuld, want ondanks de flinke voortgang zijn de doelen van het platform slappe bodem nog niet bereikt. Voorzitter Hilde Niezen zegt daarover in het voorwoord: 2017 was voor het Platform Slappe Bodem om meer redenen een jaar om met warmte op terug te kijken. De verkiezingen van de Tweede Kamer en de daaropvolgende kabinetsformatie hebben geleid tot meer aandacht voor bodemdaling bij het Rijk. Daarmee is het streven van het Platform Slappe Bodem om een nationale
strategie bodemdaling weer iets dichterbij gekomen.

Ook in de media blijft aanhoudend aandacht voor bodemdaling, met de documentaire ‘Het Zinkende Land’ als hoogtepunt. De tweede editie van ‘Heel Holland Zakt’ was wederom erg inspirerend en had zelfs een internationaal tintje met gasten uit Mexico en Italië.

Het Platform Slappe Bodem wil zich in 2018 verder ontwikkelen als het nationale netwerk voor overheden die met veenbodemdaling te maken hebben. Samenwerking
tussen overheden en met kennisinstellingen, marktpartijen en inwoners en het breed agenderen van het thema blijven de hoofdzaken waarmee het platform zich bezighoudt.