Kennisbijeenkomst 30 september in Zaanstad

Op 30 september organiseert het platform slappe bodem kennisbijeenkomst over bodemdaling in Noord-Holland. Wij organiseren deze bijeenkomst omdat bodemdaling een steeds grotere kostenpost wordt. De gevolgen van bodemdaling nemen verder toe: wateroverlast en funderingsproblemen van woningen, verzakkende infrastructuur, riolering en openbare ruimte, inklinking en verzilting van landbouwgronden en aantasting van het cultuurhistorische landschap en steden.

Op 30 september willen wij de krachten bundelen van  gemeenten, waterschappen en provincies zodat we deze problematiek grondig en integraal kunnen aanpakken. 

Een grondige aanpak
Het Platform Slappe Bodem, een groeiende netwerksamenwerking, is opgericht om tot praktische oplossingen te komen. Wij zetten ons in voor:

  • het delen en ontwikkelen van kennis en best practices over de bodemdaling en innovatieve oplossingen voor bodemproblematiek;
  • het versterken en verbreden van het netwerk van gemeenten, waterschappen en provincies om beter van elkaars krachten, mogelijkheden en verantwoordelijkheden gebruik te maken;
  • het uitdagen van marktpartijen en kennisinstellingen om met concreet toepasbare, betaalbare en duurzame oplossingen te komen.


Krachten bundelen

Het Platform Slappe Bodem timmert aan de weg. Ook gemeenten, waterschappen en provincie in Noord-Holland kunnen deelnemer en deelgenoot worden van de kennis, ervaring en inzet van het platform. Met dit doel organiseert het platform een bijeenkomst op 30 september van 11:00 – 13:00 uur, in het stadhuis van Zaanstad voor overheden in deze regio.

Programma bijeenkomst

  • Presentatie Deltares
  • Interactieve werksessie: presentatie best practice
  • Discussie
  • Informatie over het Platform Slappe Bodem
  • Afsluitende lunch


Voor meer informatie kunt u contact met Jeroen Mekenkamp via info@slappebodem.nl of via 06-19295415.