Kennisexpeditie Bodemdaling op 28 juni

Op vrijdag 28 juni 2019 vindt in Gouda de tweede Expeditie Bodemdaling van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling plaats. Een update van kennis en ervaringen rondom bodemdaling en alle actuele vraagstukken die daarmee samenhangen.

De kennisexpeditie wordt georganiseerd voor projectleiders, beleidsadviseurs en andere betrokkenen rondom de deelexpedities van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en andere projecten die gerelateerd zijn aan bodemdaling.

Wat beoogt de dag?
Het filteren van feiten en meningen en inzetten op gezamenlijke kennisontwikkeling voor handelingsperspectieven rond bodemdaling. Op de dag staan de Deelexpedities in the spotlight (onderwaterdrainage, natte teelten, innovatieve ophoogtechnieken, geo-informatie, governance, broeikasgassen uit veenweide). Daarnaast delen we de resultaten van onderzoeken en kunnen we kennis uitwisselen, kruisbestuiven, discussieren en netwerken.

Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.