Kennisprogramma Klimaat Water en Bodemdaling zet de volgende stap

Ook in 2018 bouwt het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (KWB) verder aan het op een structurele en programmatische wijze gewerkt aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling, klimaat en water. Naast de oorspronkelijke initiatiefnemers van het kennisprogramma KWB te weten Platform Slappe Bodem, STOWA, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland en Deltares heeft nu ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zitting genomen in het Programmateam.

In 2018 zal de database die al uit 50 beschreven projecten bestaat worden aangevuld met nieuwe projecten en waar nodig aangepast. Tevens worden dit jaar 3 ‘met een groot aantal partners nieuwe Community of Practice (CoP) opgestart. Die richten zich op ‘lichte ophoogmaterialen’, ‘natte teelten’ en 'onderwaterdrainage'.

Ook zal op 22 november 2018 samen met het platform slappe bodem een groot event  georganiseerd worden waar de vorderingen van deze praktijkexpedities worden gedeeld. Save the date!