Kennisprogramma van start

Het kennisprogramma Klimaat, water en bodemdaling (KWB) is gestart! Provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de handen ineen geslagen om het eerste jaar van het vierjarige kennisprogramma te financieren.

De organisaties willen met het kennisprogramma oplossingen bieden en een strategie voor de lange termijn ontwikkelen om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Het kennisprogramma Klimaat, water en bodemdaling geeft overheden en stakeholders handvatten in de uitdagingen die bodemdaling met zich meebrengt. De komende jaren zal het KWB de kennis uit verschillende lopende lokale en regionale projecten ontsluiten, onderling verbinden en delen. Daarnaast verbindt het kennisprogramma Klimaat, water en bodemdaling kennis en ervaring door samenwerking te stimuleren tussen overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en burgers. Hiermee worden kennisvragen beantwoord en nieuwe behoeftes in beeld gebracht.

Op 24 november 2016 worden de hoofdlijnen gepresenteerd op de CoP XXL Samenwerking in Zwolle.

Contactpersonen
Jeroen Mekenkamp (PSB) - jmekenkamp@regiomiddenholland.nl
Pui Mee Chan (STOWA) - chan@stowa.nl
Jan Strijker (provincie Zuid-Holland) - jg.strijker@pzh.nl