Kosten in beeld

Platform slappe bodem is het project ‘Kosten in beeld’ gestart. Diverse gemeenten en waterschappen werken mee aan ‘Kosten in beeld’. Doel is om meer inzicht te krijgen in de te vermijden kosten die ten gevolge van bodemdaling gemaakt worden voor beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur in de bebouwde omgeving.

De behoefte aan dit inzicht komt naar voren uit het PBL-onderzoek ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ en de kennisagenda van het platform slappe bodem. Levenscyclusberekeningen (LCC) vormen de basis van het project. Sweco begeleidt ‘Kosten in beeld’. De berekeningen zullen worden uitgevoerd in Krimpenerwaard, Stichtse Vecht, Almere en Zaanstad. Meer deelnemers zijn van harte welkom. Mocht uw gemeente ge├»nteresseerd zijn, neem dan contact op met de secretaris van het platform slappe bodem via info@slappebodem.nl