Landschapstriënnale en bodemdaling

In september vindt in de Haarlemmermeer de Landschapstriënnale plaats. Het College van Rijksadviseurs organiseert op dinsdag 26 september een bijeenkomst over bodemdaling in veenweidegebieden.

De Landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie om het landschap te vieren. Maar ook om het bewustzijn van de waarde, betrokkenheid en samenwerking bij beheer en ontwikkeling te versterken, van het publiek én professionals. Tijdens de editie van 2017 is er onder meer aandacht voor bodemdaling in veengebieden. Het College van Rijksadviseurs organiseert op dinsdag 26 september een bijeenkomst over de technische en wetenschappelijke kanten van bodemdaling: hoe kunnen ontwerpers een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de opgaven, de keuzeopties en aan het vinden van oplossingen?

>> Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website van de Landschapstriënnale