Levendige CoP in Rotterdam

De Community of Practice van het platform slappe bodem is op bezoek geweest in Rotterdam, in de wijk Ommoord. Het thema van de door gemeente Rotterdam georganiseerde middag was ‘De jaren 60-wijk’. Zo’n 25 deelnemers van gemeenten, waterschappen, leveranciers, aannemers en adviesbureaus hebben zich gebogen over de vraag ‘Wat deden we toen, hoe heeft dat uitgepakt en wat hebben we ervan geleerd dat we nu toepassen?’. Het bleek dat de openbare ruimte in de wijk Ommoord er na 50 jaar nog behoorlijk goed bij lag. Rotterdam heeft destijds blijkbaar goed geinvesteerd om schade in de toekomst te voorkomen. Door de jaren heen heeft Rotterdam veel data verzameld over zettingen. Aangevuld met actuele (satelliet-)data vormt dit de basis van het huidige beleid van aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Dat er veel geĆ«xperimenteerd is,  bleek uit een presentatie van aannemer Van Dijk Maasland. Al sinds 1977 heeft Van Dijk lichtgewicht ophoogmaterialen toegepast en getuige de foto’s van de verschillende situaties toen en nu is daarvan veel geleerd. Lef van opdrachtgever en opdrachtnemer om buiten gebaande paden te gaan is hiervan de basis.

De behoefte aan kennis, monitoringsgegevens en praktijkervaringen bleek wederom groot. Voor een deel voorzien bijvoorbeeld de website van het Platform Slappe Bodem en het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling hierin, maar het is zaak de kennis in de hoofden van de mensen ook aan te boren en deze kennis goed te interpreteren en ontsluiten. De CoP is daarvoor een nuttig instrument, maar er is meer nodig, zoals een landelijke centrale databank met gegevens.

De resultaten van de middag worden benut voor het aanscherpen van de kennisagenda van het Platform Slappe Bodem en natuurlijk voor de volgende bijeenkomst.

Met de CoP op 22 maart heeft de CoP de draad na een korte afwezigheid weer opgepakt. De opzet blijft ongewijzigd: concrete praktijkvoorbeelden en inspirerende inhoudelijke gesprekken om van kennis en ervaringen te leren voor de eigen dagelijkse praktijk. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 20 september, wederom in Rotterdam.