Luchtig rijden over slappe bodem

Een slappe bodem zorgt er niet alleen voor dat wegen sneller verzakken, maar ook dat omwonenden sneller trillingshinder ondervinden van (vracht)verkeer over de weg. Uit een onderzoek in opdracht van de gemeente Nieuwkoop blijkt dat het inzetten van luchtgeveerde trucks met opleggers de hinder kan beperken.

Gepubliceerd op: 23 juli 2014

In Nieuwkoop wordt sinds een aantal jaar gewerkt aan de herinrichting van de voormalige camping De Roerdomp aan Zuideinde 42. Hiervoor zijn grondtransporten nodig, want het terrein van de camping wordt gesaneerd. De vrachtwagens rijden onder meer langs het Zuideinde. De gevels van de woningen bevinden zich hier op relatief korte afstand van de geasfalteerde weg en een aantal bewoners heeft aangegeven dat er trillingsschade is opgetreden. Eind 2013 heeft de gemeente daarom advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT gevraagd de invloed en kans op schade door vrachtverkeer te onderzoeken.

Uit het onderzoek bleek dat vrachtwagens met starre assen en bladveren, hogere trillingen veroorzaken dan vrachtwagens die half hydraulisch zijn en aan de voorzijde bladveren hebben. Er werd geconcludeerd dat de bij een truck met luchtgeveerde oplegger, de luchtvering, de grootte en waarschijnlijk de grote lengte van de wielbasis een positieve invloed hebben op de trillingen naar de omgeving toe. “Aanbevolen wordt daarom om voor toekomstige werkzaamheden het transport met luchtgeveerde vrachtwagens of luchtgeveerde trucks of eventueel trekkers met luchtgeveerde kiepwagen uit te voeren”, aldus het rapport.

Eye opener
In een recent persbericht laat LBP|SIGHT weten dat een luchtgeveerde truck met oplegger de oplossing blijkt te zijn. Jan Keijzer, specialist trillingen en akoestiek: “Het was een eyeopener dat de veengrond nauwelijks in beweging kwam. Bovendien kan zo’n grote truck met oplegger in één keer veel meer grond vervoeren dan de traditionele vrachtwagens.” Volgens Keijzer blijft ook bij het gebruik van de luchtgeveerde truck altijd sprake van enige overlast. “Maar omdat er veel minder trillingen zijn, wordt geen schade veroorzaakt”, zegt hij. “En, vanwege de grootte van de trucks met oplegger zijn veel minder transportbewegingen nodig. Dit is echt de oplossing, zeker als je bedenkt dat grote delen van Noord- en Zuid-Holland bestaan uit zachte, veenachtige grond en dus met dezelfde problemen kampen.”

Rechts: meetresultaten bij enkele huizen aan het Zuideinde laten zien dat er op 5 september over het algemeen sterkere trillingen werden gemeten dan op 6 september. Dit kan te maken hebben met het type vrachtverkeer: op 5 september werd er gereden met een vrachtwagen met bladveren en starre achterassen; op 6 september werd een vrachtwagen gebruikt met hydraulische achtervering en bladveren aan de voorkant.