Maand van de Ondergrond in Rotterdam

Dit is alweer de derde week van de Maand van de Ondergrond, een initiatief van gemeente Rotterdam om een maand lang ondergrond-gerelateerde activiteiten in de stad te organiseren. Er zijn nog volop evenementen om aan deel te nemen.

17 oktober 2012

De officiĆ«le start van de Maand van de Ondergrond vond plaats op woensdag 3 oktober. Daarna volgden uiteenlopende activiteiten en er staan er nog meer op het programma. Dus bent u werkzaam op het gebied van ondergronds ruimtegebruik of bent u gewoon geĆÆnteresseerd in het vakgebied, kijk dan eens naar de activiteiten van deze week (zie hieronder). Wellicht zit er iets voor u bij!
 

 • Toolkit bomen/kabels en leidingen
  dinsdag 16 okt. 12.00-13.00 uur
  Binnen Rotterdam wordt flink gewerkt aan het vergroenen van grijze buurten en straten. Om conflicten met ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) te voorkomen, is een speciale toolkit ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomst leert u hier meer over.
   
 • Ondergrond, water, bodemsysteem en omgevingswet
  woensdag 17 okt. 14.00-16.00 uur
  Momenteel wordt de Wet bodembescherming fundamenteel herzien om verantwoord om te gaan met het bodem- en grondwatersysteem. Ruimtelijke ordening wordt leidend en daarmee verschuift het bodemsaneringsbeleid naar een bodemontwikkelingsbeleid. Wat betekent dit?
   
 • In stand houden van ondergrondse infrastructuur
  donderdag 18 okt. 12.00-13.00 uur
  De Maastunnel is in 1942 geopend. Indertijd een uniek stuk engineering, maar na 70 jaar komt het einde van de eeuwigheid in zicht. Er staat Rotterdam een grote klus te wachten om de tunnel constructief (betondegradatie) en functioneel (verhoogde wettelijke veiligheidsnormen) in stand te houden. Een reis van verleden, heden en toekomst.
   
 • Eindsessie van het SKB-project Ontwerpen met de ondergrond
  donderdag 18 okt. 13.00-17.00 uur
  De afgelopen twee jaar hebben TNO, Deltares, SKB, gemeente Rotterdam en het ministerie van IenM gewerkt aan het project Ontwerpen met de Ondergrond (OMO). Binnen OMO is een methodiek ontwikkeld die de technische en ontwerpende/opdrachtgevende disciplines dichter bij elkaar brengt in het (her)ontwikkelproces van de bestaande stad. Tijdens de workshop wordt gesproken over de resultaten.
   

Bovenstaande activiteiten vinden plaats bij gemeente Rotterdam aan de Galvanistraat 15. De precieze zaal staat vermeld in het programmaoverzicht (pdf). Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan beheerondergrondgw@rotterdam.nl. Voor de workshop van SKB (Ontwerpen met de ondergrond) kunt u het online aanmeldformulier gebruiken.