Meer informatie over Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen

Tijdens de Slappe Bodemdag 2010 kregen kabels en leidingen veel aandacht. In de ondergrond ligt niet alleen de riolering maar ook diverse andere kabel- en leidingnetwerken. Om de schaarse ondergrondse ruimte zo goed mogelijk te benutten, is coördinatie en regie in de ondergrond nodig.

 

Gemeenten zijn als eigenaar / beheerder van de ondergrondse ruimte de natuurlijke regisseur van de ondergrond.
 
Als het gaat over de omgang met kabels en leidingen, hoeven slappe-bodemgemeenten gelukkig het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Er bestaat namelijk al een non-profit platform van waaruit gemeentelijke belangen omtrent de ondergrondse openbare ruimte worden behartigd, en de benodigde kennis om op professionele wijze met deze coördinatie- en regierol om te gaan met elkaar wordt gedeeld. Dat is het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL).

Om de recente ontwikkelingen rond de ondergrondse leidingeninfrastructuur op professionele wijze het hoofd te bieden, is 2006 het GPKL opgericht. Door in het platform samen op te trekken, vergroten gemeenten hun inbreng in overleg en voorbereiding van wetgeving rond kabels en leidingen.

GPKL heeft twee hoofddoelen:

  • de behartiging van gemeentelijke belangen rond de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen;
  • het verzamelen van kennis, ervaring en informatie, en het bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen de leden en partijen daarbuiten.


Klik hier om te lezen hoe GPKL concreet invulling geeft aan deze doelen.