Nationaal Veenomeen 22 november 2018

De naam van ‘Heel Holland Zakt’ werd op verzoek van ons netwerk aangepast met een scope die voorbij de westelijke provincies van ons land reikt.  Met het Nationaal Veenomeen gaat de aandacht uit naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt rondom het beheersbaar omgaan met bodemdaling door slappe klei- en veenbodems in stedelijk en landelijk gebied.

Status Bodemdaling Nederland
U krijgt inzicht in de volgende zaken;

  • Welke nationale ontwikkelingen zijn gaande en in hoeverre is bodemdaling een thema in het nationale beleid rond klimaat, water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening?
  • Welke rol speelt de slappebodemproblematiek in de waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen van 2019?
  • Hoe staat het met het nationale kennisprogramma bodemdaling dat bij de vorige editie deelexpedities aankondigde rondom natte teelten, onderwaterdrainage en innovatieve ophoogtechnieken?
  • Wat zijn nieuwe technieken en de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van data?


Kennismarkt

Op de kennismarkt kunt u netwerken en kennisnemen van interessante initatieven en marktpartijen. Wilt u zelf exposeren op de kennismarkt? Kijk dan op de congrespagina voor meer informatie.

Aanmelden
Inmiddels heeft de helft van het aantal deelnemers al een online inschrijving gedaan. Op onze website treft u het globale programma van de dag waarop u wethouders, beleidsmedewerkers, projectmanagers, dijkgraven en aannemers de hand kunt schudden. Komende periode wordt het programma verder uitgewerkt.