Nationaal congres veenbodemdaling

Overheden, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten bundelen hun krachten voor een grondige aanpak van bodemdaling. Hoe? Dat vertellen de partijen op het nationale congres Heel Holland Zakt op 31 maart 2016.

>> Naar de congrespagina