Natte teelten in het veenweidegebied

Op 30 september 2016 organiseren het Veenweide Innovatie Centrum, STOWA, Radboud Universiteit en het programmabureau Utrecht-West een veldcongres over natte teelten.

Teelten zoals lisdodde, cranberry, veenmos en azolla kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidegebied te reduceren. Maar wat weten we er eigenlijk al van? Hoe ziet de teelt eruit? Hoe ziet de markt eruit? Hoe gieten we dat in een verdienmodel en wat betekent het voor de toekomst van het veenweidegebied?  Zulke vragen staan centraal tijdens het eerste veldcongres uit een reeks van drie.

Het veldcongres geeft u inzicht in de kansen en uitdagingen van natte teelten in het veengebied. U wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken in binnen- en buitenland door de meest direct betrokken deskundigen. Het veldcongres wordt afgesloten met een forumdiscussie met bestuurders.

>> Meer informatie en aanmelding via STOWA
>> Download de uitnodiging (pdf, 460 KB)