Natuur en cranberry’s in de Krimpenerwaard

In Polder Middelblok nabij Gouderak start een bijzonder experiment: het ontwikkelen van natuur gecombineerd met de teelt van cranberry's. Het experiment kan een impuls geven aan de vernieuwing van natuurontwikkeling en van de landbouw.

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich binnen het programma Veenweiden Krimpenerwaard in voor het behoud en de ontwikkeling van het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden. In het kader hiervan is in Polder Middelblok een experiment opgestart met natuur en cranberry's.

De bovenste laag grond wordt afgegraven om te zorgen voor de juiste voedingsbodem voor cranberryplanten. De vrijkomende grond wordt gebruikt in de nabije omgeving. De lage cranberryplanten passen goed bij de graslandennatuur in de Krimpenerwaard en de bessen leveren inkomsten voor de ondernemer op. Doordat cranberry’s het beste groeien op natte veengrond, kan de cranberryteelt ook bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling. Bij de cranberryteelt gaat het om bedrijfsmatige teelt onder natuurlijke, biologische omstandigheden, waarbij geen sprake is van bestrijdingsmiddelen of bemesting.

Initiatiefnemer van het experiment is Bart Crouwers. Deze ondernemer deed daarvoor inspiratie op bij het Veenweiden Innovatie Centrum en bij cranberrytelers in Letland. In de komende jaren moet blijken of deze andersoortige teelt kansen biedt voor agrarische ondernemers in de Krimpenerwaard.

Bron: provincie Zuid-Holland