Nieuw: Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en Deelexpedities

Het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling is begin 2018 getransformeerd naar het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Met aandacht voor ruim 50 projecten in stedelijk gebied, landelijk gebied en kleine kernen, worden het komende jaar 3 Community’s of Practice als deelexpedities opgestart. Deze deelexpedities hebben als thema’s natte teelten, ophoogmaterialen en onderwaterdrainage. Ze zullen voor de zomer van start gaan.

Op 22 november 2018 zullen de uitkomsten van deze deelexpedities met ons netwerk gedeeld tijdens het volgende Nationaal Congres Bodemdaling. Meer info over de deelexpedities via de website van het Kennisprogramma Bodemdaling.