Nieuwe Tweede Kamer en gemeenteraadsverkiezingen

Na de verkiezingen van 15 maart is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Het platform slappe bodem wil nieuwe Kamerleden laten kennismaken met de gevolgen en kansen van bodemdaling in Nederland. Er worden kennismakingsgesprekken en werkbezoeken georganiseerd.

Tevens staan nieuwe verkiezingen voor de deur: de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 zullen plaatsvinden. Als onderdeel van de communicatie in de periode naar de verkiezingen biedt het platform slappe bodem concrete informatie aan. Deze informatie reiken we aan bij schrijvers van verkiezingsprogramma’s, huidige raadsleden en bestuurders. Het zijn feiten en cijfers over bodemdaling; gevolgen en kansen voor gemeenten en ook oplossingsrichtingen.