Nieuwe bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

In de vernieuwde Klimaateffectatlas zijn ook nieuwe bodemdalingskaarten opgenomen. Nu is in detail te zien hoeveel daling er optreedt in een gebied tot 2050 als er geen beperkende maatregelen worden getroffen.

Gepubliceerd op: 15 november 2017

De Klimaateffectatlas is een verzameling kaarten die inzicht geeft in mogelijke klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan op regionaal niveau. De atlas bevat kaarten voor onder andere neerslag, temperatuur en wateroverlast. Op Prinsjesdag werd een vernieuwde versie van de atlas gelanceerd, met daarin ook nieuwe kaarten over bodemdaling. “Voor het eerst kun je nu in hoger detail zien hoeveel daling er optreedt in een gebied tot 2050 als er geen beperkende maatregelen worden getroffen”, vertelt Gilles Erkens, bodemdalingsexpert bij Deltares. “Door voorspelde klimaatveranderingen zakken in Nederland de grondwaterstanden en neemt de oxidatiesnelheid van veen toe. Het effect hiervan is extra bodemdaling bovenop de bodemdaling door waterbeheer en gaswinning, en dit wordt op een aparte kaart getoond. Het is belangrijk dat deze informatie toegevoegd is aan de klimaateffectatlas, zodat alle relevante informatie bij elkaar staat voor gebruikers.”
>> Lees en zie meer via Deltares