Nieuwe impuls voor Platform Slappe Bodem

Aan de Slappebodemdag zal het niet liggen: met ruim honderd deelnemers, interessante praktijkverhalen en veel interactie is er op 21 juni jl. een flinke impuls gegeven aan het Platform Slappe Bodem. “Het is nu aan de gemeenten om door te pakken en ├ęcht stappen te zetten”, concludeerde dagvoorzitter Siebe Keulen.

5 juli 2013 | Foto's: Vincent Basler

Op vrijdagmiddag 21 juni 2013 stroomde Flora Boskoop vol met mensen die in hun werk te maken hebben de slappebodemproblematiek. Wethouders, bouwbedrijven, kennisinstituten; vrijwel alle relevante partijen waren vertegenwoordigd. Daarmee werd direct bijgedragen aan het doel van de Slappebodemdag 2013, namelijk het bundelen van de krachten om de positie van het Platform Slappe Bodem te verstevigen en kennisontwikkeling op gang te brengen.

Inspiratie
Hiermee werd in het plenaire gedeelte een voorzet gedaan met een debat tussen Frank Lenssinck, Jan Vente en Jacco Buisman. Frank Lenssinck is directeur en innovatiemanager bij het Veenweiden Innovatiecentrum. Hij blijkt een verfrissende visie op de slappebodemproblematiek te hebben en geeft een aantal voorbeelden waarbij de slappe bodem juist wordt benut in plaats van bestreden. Jan Vente kan vanuit zijn functie als wethouder in Bergambacht goed vertellen hoe er in de praktijk met slappe bodem wordt omgegaan. Hij vertelt hoe verschillende gemeenten hun kennis delen via een gemeenschappelijk ingenieursbureau. Volgens Jacco Buisman, directeur bij Movares en stuurgroeplid van Geo-Impuls, is het delen van kennis erg belangrijk: in veel gevallen ligt de juiste kennis wel op de plank, maar wordt deze niet optimaal benut.
>> Lees meer over het debat in het congresverslag

Kennis delen
Na het plenaire gedeelte verdeelden de gasten zich over drie zalen voor verhalen uit de praktijk. In twee ronden kwamen alle kennisgebieden - Techniek, Ruimte, Politiek/Maatschappelijk, Financieel, en Juridisch langszij. Zo vertelden Erik Broeke, projectleider gemeente Stichtse Vecht, en Herman van Rooijen, regiobeheerder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, over hun project in het dorp Kockengen. Daar hebben de partijen gezamenlijk een plan bedacht voor de duurzame ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Een andere presentatie ging over de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een regeling die gemeenten vanaf 2015 verplicht om ondergrondgegevens aan te leveren. Het nut van ondergrondgegevens werd duidelijk tijdens de presentatie van gemeente Gouda en Fugro. De gemeente heeft de afgelopen tien jaar systematisch hoogtemetingen uitgevoerd. Met de applicatie RESSETT van Fugro kunnen de meetwaarden letterlijk in kaart worden gebracht, waardoor per straat precies te zien is hoe snel de bodem zakt en wat dit naar verwachting voor toekomstig onderhoud betekent.
>> Lees meer over de parallelsessie in het congresverslag

Rond vijf uur werd de Slappebodemdag 2013 afgesloten door dagvoorzitter Siebe Keulen en Wendy Ruwhof, voorzitter van de bestuurlijke kerngroep en wethouder in Gouda. “Het is wel duidelijk dat er veel leven zit in het Platform Slappe Bodem. We hebben mooie praktijkverhalen gehoord en ook volop uitdagingen voor de toekomst. Met de energie die we vandaag hebben gezien geven we daar graag verder inhoudelijk vervolg aan”, aldus Ruwhof en Keulen.

Dat vervolg bestaat onder meer uit een nieuwe CoP-bijeenkomst op 26 september 2013. Bent u er ook bij? Aanmelden kan via een e-mail aan info@slappebodem.nl.