Nieuwe koers Platform Slappe Bodem

Op 5 november 2014 is tijdens de goed bezochte bestuurlijk-ambtelijke werkbijeenkomst in goede sfeer steun gekregen voor de nieuw ingezette koers van de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem. De kerngroep zal zich meer gaan richten op het agenderen van de problematiek bij de politiek en het verbreden en verstevigen van het platform.

Gepubliceerd op: 10 november 2014

Tot nu toe richtte het Platform Slappe Bodem zich met name op herijking van het gemeentefonds. Dat is tot twee keer toe succesvol gebleken. Maar alleen geld is niet genoeg om de problematiek rond slappe bodem aan te pakken. Het streven is te zoeken naar langetermijnoplossingen. De bestuurlijke kerngroep van het platform zal zich daarom meer gaan richten op het agenderen van de problematiek bij de politiek en het verbreden en verstevigen van het platform.

Met de nieuwe koers wordt gekozen voor een bredere inzet en samenwerking met anderen dan alleen gemeenten. Er wordt intensievere samenwerking gezocht met waterschappen/ hoogheemraadschappen, Rijk, provincies, Deltares, TU Delft en marktpartijen. Daarnaast blijft het Platform Slappe Bodem investeren in kennisdelen en kennisontwikkeling rond technische, procesmatige en financiƫle oplossingen.

Op dit moment werkt de bestuurlijke kerngroep aan een nieuw programma, waarin de nieuwe koers wordt uitgewerkt.