Nu beschikbaar: plan van aanpak kennisprogramma veenbodemdaling

Op 31 maart 2016 werd het bekendgemaakt: het Platform Slappe Bodem, STOWA en de provincie Zuid-Holland gaan samenwerken in een kennisprogramma voor veenbodemdaling. Het plan van aanpak is nu te downloaden.

Met zijn motie eind 2014 riep Tweede Kamerlid Eric Smaling op tot een inventarisatie van oplossingen die noodzakelijk zijn voor het probleem van de slappe bodems en bodemdaling. Hij stelde dat kennisdeling, kennisontwikkeling en oplossingen voor de lange termijn daarbij centraal moeten staan. Het Platform Slappe Bodem ontwikkelde daarom met decentrale overheden een plan van aanpak voor een kennisprogramma rondom veenbodemdaling.

>> Naar het plan van aanpak

Tijdens het congres ‘Heel Holland Zakt’ op 31 maart 2016 werd het plan van aanpak gepresenteerd, en tekenden het Platform Slappe Bodem, STOWA en de provincie Zuid-Holland de Verklaring van Madurodam. In deze verklaring spreken de partijen de intentie uit om het plan van aanpak uit te werken naar een (nationaal) kennisprogramma veenbodemdaling.
>> Lees meer

Leeromgevingen
In het plan van aanpak stellen de initiatiefnemers voor om het kennisprogramma veenbodemdaling te ontwikkelen onder lokale regie van gemeenten, waterschappen en provincies. Het doel is om samen met maatschappelijke partners en de Rijksoverheid, een innovatienetwerk en leeromgevingen te vormen, waarin  oplossingen en kennis kunnen worden ontwikkeld. Door de investeringen rondom kennisontwikkeling in een paar gebieden te bundelen, komen kennisverbindingen sneller tot stand en komen duurzame conclusies binnen handbereik.

De praktische uitvoering van het programma loopt al deels op basis van bestaande initiatieven. Het is de bedoeling het netwerk rond het kennisprogramma verder uit te breiden. Als u zich wilt aansluiten, dan vernemen wij dit graag! U kunt hiertoe contact opnemen via info@slappebodem.nl.