Oproep tot coördinerend bewindspersoon rond aanpak bodemdaling

In de Tweede Kamer is een motie van het Kamerlid Jacco Geurts met brede steun aangenomen die het kabinet oproept om te komen tot een coördinerend bewindspersoon rond de aanpak van bodemdaling. Een dergelijk signaal van de Kamer geeft wel de urgentie aan die daar gevoeld wordt. Het platform zal de vorderingen blijven volgen en daarop inspelen.

De motie in stemming gebracht tijdens de vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019. Voorafgaand aan de motie was in het wetgevingsoverleg Water van 26 november uitvoerig in de Kamer gediscussieerd over bodemdaling. De motie Geurts was een van de uitkomsten van dit overleg.

foto Bas Kijzers