Overheid en markt samen voor klimaatbestendig Nederland

Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen gaan er samen voor zorgen dat ons stedelijk gebied in 2050 beter is bestand tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze ambitie ligt vast met het tekenen van een intentieverklaring tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie op 9 oktober jl.

Gepubliceerd op: 21 oktober 2014

De ruim negentig partijen die de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie ondertekenden, vertegenwoordigen samen tienduizend bedrijven en instellingen in Nederland. Jan Vente ondertekende als voorzitter van het Platform Slappe Bodem. Door op het festival kennis en ervaring met elkaar te delen, is direct een begin gemaakt met het invullen van de ambitie. Aanleiding voor het festival is de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie.

Overeenkomst Historische Binnenstad Gouda
Ook de overeenkomst Historische Binnenstad Gouda werd tijdens het festival door vertegenwoordigers van verschillende partijen ondertekend (tweede foto rechts). Kern van deze overeenkomst is dat men samen de technische oplossingsrichtingen van een toekomstbestendige binnenstad van Gouda uitwerkt. Hieronder vallen onder andere een inventarisatie van de beschikbaarheid van kennis en informatie, en een eerste verkenning naar oorzaken, oplossingen en de procesaanpak. In een later stadium wordt gesproken met bewoners, gebruikers en mensen die kennis willen en kunnen inbrengen. Het doel is om deze twee sporen vervolgens bij elkaar te brengen. Platform Slappe Bodem heeft medewerking toegezegd bij deze overeenkomst.

Bronnen: berichtgeving Rijksoverheid en gemeente Gouda
Eerste foto rechts: Loes Schleedoorn