PAO cursus funderingsproblematiek

Gepubliceerd op: 26 oktober 2015

Minstens 400.000 en in de toekomst mogelijk een veelvoud aan woningen in Nederland hebben funderingsproblemen of krijgen deze. In deze cursus leert u het nodige over de samenhang, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden. De gevolgen van funderingsproblemen voor de betreffende eigenaren zijn enorm en hebben direct gevolgen voor de vraagprijs en verkoopbaarheid van de woning. De overheid krijgt hierdoor een groot volkshuisvestelijk probleem omdat verloedering dreigt waar de problemen niet aangepakt worden.

Ing. A.T.P.J. Opstal (Opstal Funderingsadvies) en ir. D.A. de Jong (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF))
Adviseur: Prof.ir. A.F. van Tol (Deltares/TU Delft)
 

Resultaat

 • U leert de samenhang van de funderingsproblematiek bij houten palen en funderingen op staal vanaf de oorzaak van de funderingsproblemen tot en met het funderingsherstel te bekijken
 • U kunt daardoor, als u daar mee te maken krijgt, gedurende het gehele traject de gevolgen en adviezen of besluiten overzien
   

Inhoud
Funderingsproblemen met houten funderingen komen in vrijwel alle klei- en veengebieden voor vooral in combinatie met te lage grondwaterstanden. Funderingen op staal in klei- en veengebieden zakken met de bodemdaling mee, waardoor de houten beganegrondvloer zakt tot onder het straatpeil en ook te dicht bij het grondwaterniveau komt. Daardoor rotten de balken weg en ontstaan vochtproblemen. Funderingen op staal in zandgebieden vertonen over het algemeen minder problemen, maar kunnen bij een onjuist gekozen aanlegbreedte, door grondwaterstanddaling, door een onderliggende klei of veenlaag instabiel worden. Lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen voor soms ernstige funderingsproblemen zorgen. De laatste jaren is geconstateerd dat hierbij problemen kunnen optreden die grote gevolgen kunnen hebben voor de woningen en gebouwen die op houten funderingen of op staal zijn gefundeerd. Zo kan scheurvorming ontstaan in metselwerkconstructies en kan de stabiliteit van de gehele constructie in gevaar komen. De financiƫle gevolgen van deze problemen kunnen voor de eigenaren / bewoners desastreus uitpakken. De cursus beoogt duidelijkheid te scheppen over dit onderwerp, waarbij is gekozen voor een multidisciplinaire aanpak.
 
Doelgroep

 • Bouw-, water- en stedenbouwkundigen bij ingenieurs- en architectenbureaus
 • Rioolbeheerders bij gemeenten en waterschappen en expertisebureaus
 • Funderingsonderzoeksbureaus en herstelbedrijven
 • Begeleidingsbureaus funderingsherstel en directievoering funderingsherstel
 • Ministerie, provincie, waterschap en gemeente
 • Makelaars, hypotheekverstrekkers en verzekeraars
 • Belangenorganisaties en vakpers

 

Meer informatie op de website van PAO, daar kunt u zich ook inschrijven.