Platform Slappe Bodem in Delft en Zaanstad


Een belangrijke doelstelling van het Platform Slappe Bodem is het uitdragen van kennis en informatie over bodemdaling en het uitbreiden van het (netwerk van het) platform met gemeenten, waterschappen en provincies. Met meer partijen is meer kennis te delen en zijn meer vragen te stellen die tot innovatieve oplossingen moeten leiden.

Daarom heeft het Platform Slappe Bodem kennisbijeenkomsten georganiseerd, een in Delft en een in Zaandam. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht door bestuurders en ambtenaren. Er is uitleg gegeven over het Platform Slappe Bodem; Deltares heeft presentaties verzorgd over bodemdaling wereldwijd en er is gesproken over de dagelijkse praktijk en vernieuwende aanpak in de gemeente Woerden. Uit de geanimeerde discussies bleek dat het onderwerp bodemdaling breed leeft.

Voorlopig resultaat van de bijeenkomsten is dat nieuwe contacten zijn gelegd, gesprekken met diverse partijen zijn gevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenten Diemen en Schiedam besloten zich bij het Platform Slappe Bodem aan te sluiten.