Praktische CoP bij Baambrugse Zuwe

Met twee sprekers en een rondleiding was de CoP bij de reconstructie van de Baambrugse Zuwe zowel interessant als praktisch.

Op 24 april j.l. waren vijfentwintig deelnemers aanwezig bij de CoP over het project de Baambrugse Zuwe. Gemeente De Ronde Venen trad op als gastheer en sprekers waren Rolf Esveld (projectmanager vanuit de gemeente) en Joop Dijkmans (bedrijfsleider bij Dura Vermeer).

De ochtend begon met een terugblik op de periode van voorbereiding en contractering van het project. Het belang van goed omgevingsmanagement werd benadrukt. Meer uitgebreid werd er stil gestaan bij de complexe samenwerking met de beheerders van kabels en leidingen in dit project.

Vervolgens vertrok het gezelschap naar de projectlocatie voor een rondleiding. Hier kon iedereen met eigen ogen zien hoe een dergelijk project ingrijpt op de omgeving. De opbouw van de gekozen technische oplossing, die uniek is voor Nederland, kon goed worden bekeken. Al met al een praktische en interessante CoP.