Proeftuin tegen hobbels

TNO en Deltares stellen voor de krachten van wegbeheerders te bundelen om de problemen met verzakkende overgangsconstructies aan te pakken.

20 maart 2013

Gemeenten met slappe bodems kennen allemaal de kenmerkende hobbel tussen brug en aardebaan die wordt veroorzaakt door zettingsverschillen. Er bestaan wel ideeën voor innovatieve oplossingen voor nieuwbouw en herstel, maar die worden helaas nog niet gebruikt. Het traject van testen van een oplossing met alle risico's van dien is voor één partij meestal niet de moeite waard.

TNO en Deltares hebben daarom de haalbaarheid onderzocht  van een gezamenlijke proeftuin voor wegbeheerders.De proeftuin beslaat het hele traject voor het testen van innovatieve overgangsconstructies met een langere levensduur: van modelvorming, laboratoriumvalidatie, validatie in een praktijkproef, tot regelgeving en kennisoverdracht. De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat de proeftuin voor wegbeheerders loont en aanzienlijke kosten kan besparen op onderhoud.

Meld u aan!
Voor het realiseren van een succesvolle proeftuin zijn uiteraard enthousiaste wegbeheerders nodig, die het probleem herkennen en bereid zijn om aan een dergelijke proeftuin mee te werken. TNO en Deltares nodigen u uit voor een bijeenkomst om samen de eerste hobbel te nemen en de weg naar de proeftuin uit te zetten. Door de samenwerking tussen aanbieders, beheerders en beide kennisinstellingen zijn besparingen haalbaar die voor individuele beheerders, bedrijven of instellingen niet kunnen worden gerealiseerd.

Als u zich wilt aanmelden, meer wilt weten of aanvullende ideeën heeft,  dan kunt u contact opnemen met Arjan Venmans (Deltares) of Dave van Vliet (TNO).