Programma CoP XXL Samenwerking

Een vol programma voor de CoP XXL op 24 november aanstaande. Nieuwe samenwerkingsverbanden, de start van het kennisprogramma en zes workshops over het aanpakken van bodemdaling.

Op donderdag 24 november 2016 vindt de tweede XXL-bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) van het Platform Slappe Bodem plaats. Het thema is samenwerking. In het plenaire programma is hier volop aandacht voor: niet alleen sluiten zes waterschappen zich aan bij het Platform Slappe Bodem, ook het gezamenlijke kennisprogramma van de provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem gaat van start. Daarnaast presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving zijn rapport Dalende bodem, stijgende kosten.

In de twee workshopsronden krijgt u een kijkje in de praktijk. Hoe kun je bodemdaling aanpakken, welke innovatieve oplossingen bestaan er? Er zijn zes workshops vanuit gemeenten, marktpartijen en kennisinstituten.
>> Bekijk het programma

Aanmelden
Een flink aantal mensen staat al aangemeld voor de bijeenkomst. Als u ook wilt deelnemen, raden we u aan zich snel in te schrijven.
>> Naar aanmeldformulier