Provincie Zuid-Holland

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland heeft het thema bodemdaling hoog op haar agenda gezet. Ambtelijk en bestuurlijk worden gesprekken gevoerd over de gemeenschappelijke ambities en doelen en de rol van het Platform Slappe Bodem. Vanuit het Platform Slappe Bodem is in het Uitvoeringsprogramma 2015-2019 opgenomen dat provincies belangrijke partners zijn en zeer welkom zijn om in het platform deel te nemen.