Rapport Kop uit het zand poten in het veen gepubliceerd

Het rapport Kop uit het zand en poten in het veen! is onlangs gepubliceerd. Ambtenaren van verschillende ministeries hebben onderzoek gedaan naar de systeemverantwoordelijkheid bij het vraagstuk van de Nederlandse bodemdaling in veenweidegebied, in opdracht van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, in het kader van de Interdepartementale Management Leergang.

Onderzocht is hoe de Rijksoverheid haar systeemverantwoordelijkheid voor bodemdaling in het Nederlandse veenweidegebied sinds de decentralisatie van het bodembeleid in 2004 heeft ingevuld en tot welke effecten dit heeft geleid. En welke invulling van systeemverantwoordelijkheid kan bijdragen aan de oplossing van het probleem van de bodemdaling in het Nederlandse veen(weide)gebied.

In het rapport zijn adviezen opgenomen over faciliteren, co├Ârdineren en visie over het vraagstuk bodemdaling. Een van de conclusies is een pleidooi voor een adaptieve strategie, waarbij de Rijksoverheid zich in de uitvoering responsief opstelt, lagere overheden blijven verantwoordelijk. Daarnaast zal er fors ge├»nvesteerd moeten worden om het kennisniveau op het terrein van bodemdaling op te krikken en structureel te volgen.

Het hele rapport leest u hier.