Reactie op initiatiefnota De Verborgen Vervuiler: Stop de CO2-uitstoot uit veen

Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot hebben eind 2018 de initiatiefnota ‘De verborgen vervuiler: Stop de CO2-uitstoot uit veen’ ter inzage gelegd. Het platform slappe bodem heeft deze gelegenheid aangegrepen om op de initiatiefnota te reageren. In de reactie pleit het platform onder andere voor meer aandacht voor het bebouwde gebied en de relatie met het omliggende landelijke gebied.

De initiatiefnota is op 12 februari 2019 gepresenteerd onder de titel ‘Veen red je niet alleen’ en zal door de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat worden behandeld samen met de initiatiefnota ‘Droge Voeten: voor een klimaatbestendig Nederland’.