Resultaten vooronderzoek Verbeterde onderhoudstrategie infrastructuur in slappe bodemgebieden

Deltares en kennisplatform CROW presenteren de resultaten van het vooronderzoek 'Verbeterde onderhoudstrategie infrastructuur in slappe bodemgebieden'. De resultaten zijn verdeeld over twee rapporten. In het rapport Resultaten vooronderzoek onderhoudsstrategie
infrastructuur bij bodemdaling
wordt verslag gedaan van de enquête en de workshops die mede door deelnemers aan het Platform Slappe Bodem zijn ingevuld en bijgewoond.

In het rapport Verbeterde onderhoudstrategie infrastructuur in slappe bodemgebieden - Verkenning en actieplan zijn de resultaten geclusterd en verwerkt in een meerjaren actieplan. Het actieplan wordt uitgevoerd zodra er commitment en voldoende financiering voor bestaat. In de komende tijd wordt een begin gemaakt met het uitvoeren van enkele onderdelen en wordt verder gezocht naar financiële onderbouwing van het meerjaren actieplan.