Rioleringszorg in kaart

Op 28 november presenteerde Stichting RIONED - het kenniscentrum voor riolering en stedelijk waterbeheer - de Benchmark Rioleringszorg 2013. De studie biedt inzicht in de kenmerken en prestaties van de rioleringszorg in Nederland.

3 december 2013

De Benchmark Rioleringszorg maakt inzichtelijk hoe de riolering(szorg) in Nederland functioneert, welke prestaties geleverd worden en waar geleerd en verbeterd kan worden. Vrijwel alle gemeenten doen mee aan het onderzoek. Zij gebruiken de benchmark ook om hun prestaties op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater met elkaar te vergelijken.

Het koepelrapport ‘Riolering in Beeld 2013’ zet de belangrijkste uitkomsten van de Benchmark Rioleringszorg 2013 op een rij. Het blijkt dat de riolering in Nederland over het algemeen probleemloos werkt, en dat vindt iedereen eigenlijk vanzelfsprekend. Gemeenten houden met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden: de riolering is oorspronkelijk betaald uit de grondexploitatie en de vervanging wordt uit de rioolheffing betaald.
>> Lees meer en download het rapport

Slappe bodem in het nieuws
De benchmark werd 28 november jl. in Den Haag aangeboden aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur. RTL Nieuws maakte naar aanleiding hiervan een item over de renovatieopgave waar gemeenten voor staan. Hierbij kwam ook een ophogings-rioleringsproject in Gouda in beeld, waarbij werd uitgelegd dat de slappe bodem voor extra problemen zorgt. Wethouder Wendy Ruwhof, tevens voorzitter van het Platform Slappe Bodem, pleitte in de uitzending voor meer aandacht voor de slappebodemproblematiek.
>> Bekijk de video van RTL Nieuws