Ruim 35 projecten aan de slag in het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling

Het Platform Slappe Bodem is, samen met Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en STOWA gestart met een nationaal kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling. De organisaties willen met het kennisprogramma oplossingen bieden en een strategie voor de lange termijn ontwikkelen om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Sinds kort is de website van het kennisprogramma online: www.kennisprogrammakwb.nl
Het Kennisprogramma is gebaseerd op projecten die al in uitvoering zijn. Met al bijna 40 projecten en nog veel meer organisaties vormen we een innovatienetwerk en een leeromgeving. Verdere betrokkenheid van het Rijk is nodig om bijvoorbeeld onderzoek uit te zetten bij kennisinstellingen/universiteiten en de opgedane kennis nationaal te maken.Vanuit het kennisprogramma worden twee sporen ingericht; kennisinnovatie en -ontwikkeling en kennisdoorwerking van projecten.
Kennis en ervaring worden concreet en in de praktijk vormgegeven. Het gaat om leeromgevingen (Living Labs) waarin, door onderzoek en experiment, kennis wordt opgedaan en toegepast. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website!Kennisexpeditie
Op 15 juni 2017 vindt in Utrecht de Kennisexpeditie Bodemdaling plaats voor de betrokkenen bij de projecten van het Kennisprogramma.
De Kennisexpeditie faciliteert vergelijking, inspiratie, vernieuwing en toetsing van zowel je eigen visie als die van je projectteam en geeft een kijkje in de keuken van anderen. Het gaat in deze kennisexpeditie om kennismaken en netwerken, exploratie en opinievorming en het benutten van alle informatie voor jouw vraagstukken.