Satellietmetingen bij zettingen aan de orde bij CoP

Op 13 september werd bij Deltares in Utrecht gediscussieerd over een tweetal onderwerpen: schade als gevolg van bodemdaling en satellietmetingen bij zettingen.


Gilles Erkens hield een presentatie over bodemdaling, de schade als gevolg van bodemdaling en manieren om bodemdaling in kaart te brengen. Daarnaast gaf hij een toelichting op de verschillende ondergrondmodellen die door Deltares worden beheerd en ontwikkeld. Chaby Blanca en Ron Kaptijn van de Gemeente Diemen vertelden vervolgens over het gebruik van satellietmetingen bij het in kaart brengen van zettingen. De zettingssnelheden die het resultaat zijn van deze metingen worden door Diemen gebruikt om het beheer van de openbare ruimte te optimaliseren.