Save the date: 9-11-2017 Heel Holland Zakt, nationaal congres veenbodemdaling

Het succesvolle congres Heel Holland Zakt uit 2016 krijgt een vervolg. Op donderdag 9 november 2017 vindt het tweede nationale congres over veenbodemdaling plaats. Markeer die datum dus vast in uw agenda! Aanmelden kan via de website.
>> Naar aanmeldformulier

Op het congres zal de aandacht uiteraard uitgaan naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt. Hoe staat het met het kennisprogramma dat bij de vorige editie in het leven is geroepen door STOWA, provincie Zuid-Holland en het Platform Slappe Bodem? Is het Rijk al aangehaakt en hoe krijgt bodemdaling een plek in beleidsplannen na de invoering van de nieuwe Omgevingswet? We kijken ook naar nieuwe technieken en andere ontwikkelingen en innovaties. En hoe kunnen we de slappebodemproblematiek bestuurlijk en operationeel verankeren met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vizier?
>> Naar congrespagina

Deel uw ervaringen!
Voor het congresprogramma zijn we nog op zoek naar interessante casussen. Welke resultaten heeft u geboekt op het gebied van bodemdaling? Heeft u nuttige lessen uit concrete praktijkprojecten, of nieuwe oplossingen die succesvol zijn toegepast? Neem dan contact op met Rienske Gielesen via info@slappebodem.nl en wellicht staat uw aanpak centraal tijdens een subsessie op het congres.