Sediment tegen bodemdaling

Kan sediment gebruikt worden om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan? Deze vraag staat centraal op 10 dec. 2015 tijdens een workshop van het project 'Lift up of lowlands'.

Enerzijds kampt een groot deel van Nederland met bodemdaling, anderzijds is er bodemmateriaal 'over' door het afgraven van sediment voor bijvoorbeeld (vaar)geulen. Binnen het project Lift up of lowlands wordt onderzocht of de cirkel gesloten kan worden: in hoeverre is het mogelijk om het gebaggerde sediment te 'upgraden' en te gebruiken als ophoogmateriaal?

Tijdens de workshop op 10 december 2015, bij Wageningen University, presenteren deelnemers aan het project hun resultaten. Er is onder meer aandacht voor twee AIO-onderzoeken naar het gebruik van sediment in veenweidegebieden. U kunt deelnemen aan de discussies over bijvoorbeeld de praktische toepassing en de vervolgstappen.

>> Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van WU