Slappe Bodem Zomertour valt in vruchtbare bodem

Het Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking in beweging. Versterken van het netwerk met meer partijen betekent meer kennis en gezamenlijke kracht om tot de gewenste grondige aanpak te komen.

 

Op 17 juni viel de informatiebijeenkomst in Delft in het kader van de Zomertour in vruchtbare bodem. Uit de gesprekken naar aanleiding van de presentaties van Deltares en van de gemeente Woerden bleek veel herkenning van de uitdagingen waarvoor de slappe bodem ons stelt en de doelen die het Platform nastreeft.

 

Het Platform hoopt binnenkort nieuwe gemeenten en waterschappen in het netwerk te kunnen verwelkomen. De Zomertour wordt na de vakantieperiode voortgezet in Noord-Holland en Utrecht-Flevoland.