Slappe bodem op Kennislink

Kent u de populairwetenschappelijke website Kennislink.nl? Daar is regelmatig aandacht voor de slappe bodem van Nederland.

Kennislink.nl is een van de meest goedbezochte websites over wetenschap. Welke ontdekkingen worden er gedaan en wat is de wetenschappelijke achtergrond van het nieuws van alledag? Ook de slappe bodem van Nederland komt regelmatig langszij. Hieronder een aantal voorbeelden:

Het artikel Drilpudding Amsterdam legt uit waarom onze hoofdstad op talloze houten palen is gebouwd. De bodem bestaat er grotendeels uit organische prut met plantenwortels erin, doordat er vroeger een veenmoeras op deze plek lag. Wanneer er water uit het veenpakket wegsijpelt, klinkt de grond in met als gevolg dat bovenliggende gebouwen gaan verzakken. Gekkenwerk, om op zo’n drilpudding een complete stad te bouwen, vinden geologen tegenwoordig. Dat de stad er staat is te danken aan twee zandlagen die onder het veen liggen.
>> Lees het artikel Drilpudding Amsterdam op Kennislink

Dat een veenondergrond geen probleem hoeft zijn, blijkt ook uit het artikel Fietsen op versterkt veen. Het stuk beschrijft een nieuwe techniek van Deltares en Royal Haskoning, waarbij de bovenste laag van het veen chemisch versterkt en lichter gemaakt wordt. Dat is een uitkomst voor met name wegen en fietspaden, omdat het vaak te duur is deze op palen te bouwen. De beste mix van toegevoegde ingrediënten bestaat uit een bindmiddel, waterglas en eventueel schuim. Als bindmiddel kan vliegas worden gebruikt, dat als restmateriaal overblijft bij elektriciteitsopwekking en afvalverbranding.
>> Lees het artikel Fietsen op versterkt veen op Kennislink

Een laag 'bims' onder de weg of het fietspad is een andere oplossing in veengebieden. In het artikel Overleven op dik water krijgen we een kijkje in gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waar ze met een dikke laag vulkaangesteente proberen te voorkomen dat de bebouwde kom niet wegzakt in het veen. Tot voor kort moest de wijk elke 25 jaar opnieuw dertig tot zeventig centimeter worden opgehoogd. Door een ophoging met bims en daarnaast enkele lagen ondergrond af te graven en te vervangen door bims – of zelfs door piepschuim – zou het gebied de komende dertig jaar nergens meer dan twintig centimeter omlaag moeten zakken.
>> Lees het artikel Overleven op dik water op Kennislink

In Utrecht bewerken ze de bodem niet alleen om op te bouwen: ze gebruiken hem als wasmachine. Het artikel Vervuilde bodem? Gebruik de Biowasmachine! beschrijft hoe gemeente Utrecht bacteriën helpt schadelijke chloorhoudende stoffen uit de bodem te verwijderen. De truc is de ondergrond door te spoelen, waarbij handig gebruik gemaakt wordt van de pompsystemen die aangebracht zijn voor warmte-koudeopslag. De WKO-installaties pompen continu water rond, wat ook het grondwater in beweging zet. Dat stimuleert de groei van de bacteriën en zorgt vooral dat ze overal goed bij kunnen.
>> Lees het artikel Vervuilde bodem? Gebruik de Biowasmachine! op Kennislink

Op de Aarde & Klimaatpagina van Kennislink vindt u meer interessante artikelen over de bodem. Zelf een onderwerp insturen, kan ook! U kunt contact opnemen met de georedactie van Kennislink via geo-info@kennislink.nl als uw gemeente een bodemgerelateerd project heeft wat mogelijk interessant is voor Kennislink.