Slappe bodem op de agenda

De ambassadeurs van het Platform Slappe Bodem, de heren Mans, Eenhoorn en Waaijer, staan klaar om actie te ondernemen. Tijdens een diner pensant heeft de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem met de ambassadeurs en verschillende experts gesproken over de problematiek van de slappe bodem. Hiermee is de basis gelegd voor nieuwe activiteiten om het onderwerp op de bestuurlijke en politieke agenda te zetten en te houden.

19 november 2013

Op 28 oktober jl. is de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem bijeengekomen voor een diner pensant met de ambassadeurs van het Platform (Jan Mans, oud-burgemeester van onder meer Gouda, Jan Waaijer, oud-burgemeester van onder meer Woerden, en Bas Eenhoorn, burgemeester van Alphen aan den Rijn) en experts op het gebied van rioleringen, onderhoud van infrastructuur en het gemeentefonds.

Enerzijds werd er gesproken over oplossingen voor de slappebodemproblematiek, zoals (technisch) innovaties, het benutten van de kracht van de markt en ontwikkelingen waarop aangehaakt kan worden. Daarnaast ging de aandacht uit naar manieren om de slappe bodem op de kaart te zetten, want slappe bodem levert niet alleen op korte termijn problemen op voor gemeenten en bewoners, maar zal op langere termijn tot nog grotere problemen leiden. “De zakkende veenbodem zal zowel binnen dorpen en steden als daarbuiten steeds meer gevolgen hebben. Het gaat om een maatschappelijke opgave die door gemeenten én andere partijen opgepakt moet worden”, luidde een van de conclusies van het diner.

Er zijn verschillende acties benoemd voor de komende periode. Zo gaan de ambassadeurs gesprekken aanknopen met het Deltaprogramma en waterbeheerders. Het gemeentefonds blijft ook een aandachtspunt, om kortetermijnproblemen aan te kunnen pakken. Het bestuurlijke kernteam richt zich met name op het versterken van het Platform Slappe Bodem, de betrokkenheid van gemeenten en het organiseren van bestuurlijke kracht. Marcel Hertogh, hoogleraar Integraal ontwerp en beheer aan de TU Delft, en Hugo Gastkemper, directeur RIONED, zullen toepassingen van innovatieve technieken inventariseren en mogelijkheden voor pilots onderzoeken.

De steun en kennis van alle deelnemende gemeenten is zeker nodig om samen krachtig te staan; we rekenen dan ook op ieders bijdrage!