Slim omgaan met kabels en leidingen

Gemeenten en netbeheerders hebben de afgelopen jaren diverse richtlijnen, handreikingen en werkwijzen opgesteld om slim om te gaan met kabels en leidingen in de openbare ondergrondse ruimte. Deze 'Good Practices' zijn nu terug te vinden op de website van het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen.

22 februari 2013

Iedereen kent de voorbeelden: een graafmachine trekt een stroomkabel kapot, een wijk zonder water omdat de leiding tijdens het leggen van glasvezelkabels is beschadigd, een straat die drie keer open moet omdat rioolwerkers en gasbedrijf langs elkaar heen werken. Gemeenten willen zulke situaties graag voorkomen, maar uniforme, landelijk geldende werkafspraken ontbreken. "Dus doet elke gemeente dat op zijn eigen manier", aldus beleidsadviseur Enrico van den Bogaard van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL). "Het gevolg is een lappendeken van afspraken en procedures waar de netbeheerders en landelijk uitvoerende grondroerder mee te maken krijgen. Daarmee neemt de kans op schade, vertraging en overlast weer toe".

Reden voor de GPKL om in samenwerking met alle belanghebbende koepelorganisaties om de tafel te gaan zitten om tot  uniforme werkafspraken te komen. Resultaat is onder meer een opsomming van zogenoemde Good Practices; 'een bundeling van richtlijnen, handreikingen en werkwijzen gericht op een goede omgang met kabels en leidingen in de openbare ondergrondse ruimte.' Van den Bogaard spreekt nadrukkelijk niet van een keurslijf maar van aanbevelingen. "Stel de gemeente wil snippergroen verkopen aan de bewoners, maar er liggen leidingen onder. In de Good Practices kan de ambtenaar zien welke stappen hij kan ondernemen om te voorkomen dat bewoners er een schuur op bouwen. Hij hoeft dan niet zelf het wiel uit te vinden."

Integrale modelverordening
Aanleiding voor het publiceren van de Good Practices is het verschijnen van een integrale modelverordening kabels & leidingen. Deze regeling heeft het GPKL (in goed overleg met de VNG) opgesteld om betrokken partijen wegwijs te maken in de lappendeken van regels bij gemeenten. In de verordening staan de rechten en plichten van de partijen bij het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen. Hierbij wordt expliciet verwezen naar de Good Practices. De modelverordening wacht nog op fiat van de VNG, waarna verspreiding kan plaatsvinden.

Bronnen: binnenlandsbestuur.nl en cob.nl