Strijden tegen graafschade

Met een grote truck rijdt Netbeheer Nederland sinds kort door het land om op te roepen tot zorgvuldiger graven. De campagne License to Dig moet graafschade helpen voorkomen.

De meeste storingen op het gas- en elektriciteitsnet worden veroorzaakt door schade aan kabels en leidingen tijdens graafwerkzaamheden. Netbeheer Nederland gaat hier iets aan doen. Sinds 21 mei jl. toert de brancheorganisatie door het land om betrokken partijen (zoals grondroerders, netbeheerders, bouwbedrijven en politici) te laten zien welke mogelijkheden er zijn om zorgvuldiger te graven, zodat graafschade kan worden voorkomen.

>> Lees meer op de website van het COB