Tijd voor een grondige aanpak

Nieuw bestuur, nieuwe ontwikkelingen, nieuw elan. Begin januari is de samenstelling van ons bestuur gewijzigd. De heer J. Rijsdijk, burgemeester van Boskoop, heeft het stokje overgedragen aan Wendy Ruwhof, wethouder Dienst Stedelijk beheer van gemeente Gouda. Zij is nu de voorzitter van het kernteam Slappe Bodem.


Wendy Ruwhof stelt zichzelf en de huidige urgentie van de problematiek voor in de eerste aflevering van onze nieuwe serie Tijd voor een grondige aanpak:Onze doelstellingen voor 2012 zijn:

  1. Blijvende aandacht bij de politiek voor de urgentie van financiĆ«le steun voor Platform Slappe Bodem. Hiervoor zal een lobby voor erkenning van de problematiek opgezet worden; maar liefst 37 gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken, waarvan  22 gemeenten zich reeds aangesloten hebben bij het platform.
     
  2. Een gezamenlijke kennisagenda waarin gedeelde vraagstukken en beschikbare kennis nog meer zichtbaar en toegankelijker worden via de website. Via de Community of Practice (COP) zullen we op meer inhoudelijke kennisontwikkeling en ontsluiting sturen.