Uitgave Stevige ambities op slappe bodem; bijeenkomst Amsterdams Peil

Advies- en ingenieursbureau RPS heeft een glossy over bodemdaling uitgebracht met als titel Stevige ambities op slappe bodem. Vele facetten van de bodemdalingsproblematiek en oplossingen worden hierin belicht. Aan het blad hebben Rijkswaterstaat, het PBL en aantal gemeenten en waterschappen meegewerkt.

Op 17 mei 2017 organiseert het bureau een event te Amsterdam, het ‘Amsterdams Peil’. De kennis en belangstelling voor de slappe bodemproblematiek staat centraal. Tijdens Amsterdams Peil 2017 worden effecten van bodemdaling op het inrichten en beheren van ruimte, gebouwen en infrastructuur belicht vanuit een (inter)nationaal perspectief door vooraanstaande wetenschappers. En met een knipoog naar de groeiambitie en beheeropgave van stad en regio, van uitleggebied tot centrum. Aanmelden kan via rps.nl/amsterdamspeil