Veel belangstelling voor CoP

Veel belangstelling voor CoP


Maar liefst 22 deelnemers luisterden dinsdag 22 maart naar de presentatie van Jojanneke Dirksen van de TU Delft. Zij vertelde over haar promotiestudie bij Waternet en de TU Delft: zetting en de invloed van zetting op het functioneren van het rioolsysteem.

 

Zowel tijdens als na de presentatie van Jojanneke werd er gediscussieerd over de nut en noodzaak van rioolinspecties en zettingsmetingen aan het riool. Meer specifiek werd ingegaan op de rioleringsproblematiek in de Slappe Bodemgemeenten.
Klik hier voor de presentatie.

Klik hier voor het complete verslag van de CoP van 22 maart 2011.
 

De eerstvolgende COP's in 2011 zijn op:

Dinsdag 7 juni

Dinsdag 13 september